Навіщо потрібен кошторис?

Навіщо потрібен кошторис?

   Кошторис – це деталізований бюджет вартості будівельного об’єкта. Вартість робіт по кожному виду робіт відображається в окремому локальному кошторисі. Підсумкові вартісні показники локальних кошторисів зводяться в об’єктний кошторис. Об’єктні кошториси об’єднує зведений кошторисний розрахунок, в якому відображені всі вартісні показники будівельного об’єкта. Перелік і вартості матеріалів, обладнання, а також витрати на будівельні механізми містяться у відомості ресурсів. Складання кошторисів здійснюється на основі проектної документації при новому будівництві, або дефектного акту при ремонті та реконструкції.
   Кошторис – це інформація, яка необхідна для формування бюджету будівельного обєкту. На основі кошторису можна провести детальний аналіз вартісних показників за видами робіт, по окремо взятій роботі, етапу робіт. Простими словами, кошторис – це путівник в процесі будівництва, в якому містяться ключові параметри для управління вартістю проекту будівництва.
Коректний кошторис в сукупності з професійним проектним менеджментом, дають потужний інструмент контролю витрачання матеріальних ресурсів при будівництві. Сам факт наявності кошторису не є запорукою успіху фінансових показників при реалізації проекту.

   Кожен кошторис індивідуальний. Кошторис, це не константа, це загальна назва розрахунку вартості будівельного виду робіт або об’єкта. Немає чіткого шаблона по складанню кошторису на конкретний вид робіт або об’єкт. Кошторис — це індивідуальний документ на кожен вид робіт, кожен окремо взятий об’єкт. Тому важливо не підходити до процесу складання кошторису формально: кошторис є, або кошторису немає. Кошторис – це результат роботи кошторисника, який базується багатокритеріальній постановці задачі кошториснику і надання йому повних вихідних даних.

   Професійне складання кошторисів базується не на знанні людини як вибрати пункт роботи з програми АВК, а на умінні проаналізувати існуючу нормативну базу і визначити чи підійде дана розцінка в кошторисі, до конкретно цього проекту. Крім того, вибір розцінки повинен здійснюватись з врахуванням технології і організації конкретного виду робіт при реалізації конкретного будівельного об’єкта.

  Для отримання на виході життєздатного фінансового документа у вигляді кошторису, який буде ефективним інструментом планування і контролю будівництва, теоретичних знань вкрай мало. Необхідні практичні навики роботи з організації робіт безпосередньо на будівельному майданчику. Коли інженер-кошторисник в повній мірі відповідає назві своєї спеціальності ІНЖЕНЕР (спеціаліст в галузі технології та організації будівництва) КОШТОРИСНИК (спеціаліст по роботі з програмою АВК) тільки в цьому випадку, ви отримаєте професійний кошторис. Виконання тільки однієї умови допускається, у випадку, якщо кошторис необхідний за формальною ознакою (кошторис є, або кошторису немає).

UkraineRussia